Thieves break into Houston home while children sleep