EDUARDO GUZMAN GONZALES – aka Miguel Rojas, aka El Pantera
Citizenship: Mexico
Age: 30

ALBERTO MENDEZ FLORES – aka Ardilla
Citizenship: Mexico
Age: Unverified

GUADALUPE VALDEZ LUGO – aka Lupe
Citizenship: United States
Age: 55

LILIA MEDELES CERDA – aka Lilly
Citizenship: United States
Age: 64

ABEL MEDELES – aka Chito
Citizenship: United States
Age: 64

ODELIA HERNANDEZ
Citizenship: United States
Age: 45

TALAT CRIPPIN – aka Chacho
Citizenship: United States
Age: 25

DIANA MEDELES GARCIA – aka Diana Garcia Marquez
Citizenship: United States
Age: 48

GRACIELA MEDELES OCHOA
Citizenship: United States
Age: 35